Tìm việc làm

Tìm thấy: 16 Việc làm

# Tên công việc Công ty Địa điểm Mức lương
1 Giám Sát Kinh Doanh (FMCG) Visimex Limited., LTD 1500$
2 Kế toán – Bắc Tân Uyên – Bình Dương Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
3 Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên – Bình Dương) Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
4 Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
5 Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
6 CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ – HC Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
7 Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
8 Cán Bộ Dự Bị – Phước Thái – Đồng Nai Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
9 Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận
10 Kỹ Sư Phần Mềm (Phát Triển Web Application) Công ty TNHH Visimex - Bình Dương Thỏa thuận